Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Aanbouw woning

Arom maakt uitbreiding woning mogelijk
Door succesvol bezwaar aan te tekenen door Arom is een extra slaapkamer mogelijk gemaakt. Wegens vermeende strijd met het bestemmingsplan weigerde een gemeente in Noord-Brabant een vergunningaanvraag. Het betreft de aanvraag voor een dakopbouw op een garage.

Arom constateerde dat het bestemmingsplan de dakopbouw wel toeliet. Helaas leidde het vooroverleg met de gemeente niet tot het gewenste resultaat.

Na het indienen van een bezwaarschrift bevestigde de adviescommissie voor de bezwaarschriften dat de dakopbouw wel is toegestaan. Het college van burgemeester heeft op basis daarvan de vergunning voor de dakopbouw alsnog verleend.

De bewoners waren blij verrast en toch enigszins verbaasd dat de aanvraag in eerdere instantie werd afgewezen.

Wat leert dit?
Blijf alert ten aanzien van bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan. Ga er niet te snel van uit dat een ontwikkeling niet past in het bestemmingsplan. Helaas leidt vooroverleg niet altijd tot het gewenste resultaat. Zelfs als u in uw recht staat.

Ga pro actief te werk als het gaat om materie waar u niet elke dag mee te maken heeft. Schakel bij twijfel een deskundige in. Het gaat tenslotte om het waarmaken van uw droom!